wdr@diecezja.elk.pl  876216815

Szybki kontakt

Telefon:
876216815

E-mail:
wdr@diecezja.elk.pl

Więcej informacji

Adres siedziby

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Diecezji Ełckiej

Plac Katedralny 1
19-300 Ełk

Więcej informacji

Godziny pracy

poniedziałek, środa i piątek
9.00 – 13.00

wtorek i czwartek
9.00 – 13.00
14.00 – 16.00

Więcej informacji

Proboszcz jest odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin w parafii. Powołuje parafialną poradnię życia rodzinnego. Wspomagają go wikariusze parafialni. Prowadzone przez nich duszpasterstwo powinno podejmować pracę z małżonkami i rodzinami.

Do Proboszcza należy też stosowne wynagrodzenie Doradcy za pracę w poradni. Jeśli jest to poradnia dla dekanatu, za wynagrodzenie odpowiada Dziekan, gdy dla kilku parafii, sprawę wynagrodzenia ustalają i realizują zainteresowani Proboszczowie.

Zadania proboszcza w funkcjonowaniu poradni życia rodzinnego i troski o doradcę życia rodzinnego:

  • Przy współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej wyszukuje i powołuje doradców życia rodzinnego; sprawuje nadzór i opiekę nad Doradcami Życia Rodzinnego.
  • Angażuje doradców życia rodzinnego i zabezpiecza materialne warunki pracy w poradni.
  • Dba o dokształcanie i formację doradców życia rodzinnego działających na terenie parafii.
  • Interesuje się warunkami pracy, wspiera radą, deleguje na spotkania organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej oraz inne proponowane spotkania.
  • Pokrywa koszty dokształcania doradców życia rodzinnego.
  • Ogłasza terminy funkcjonowania poradni.