wdr@diecezja.elk.pl  876216815

Szybki kontakt

Telefon:
876216815

E-mail:
wdr@diecezja.elk.pl

Więcej informacji

Adres siedziby

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Diecezji Ełckiej

Plac Katedralny 1
19-300 Ełk

Więcej informacji

Godziny pracy

poniedziałek, środa i piątek
9.00 – 13.00

wtorek i czwartek
9.00 – 13.00
14.00 – 16.00

Więcej informacji

Każdy Doradca składa sprawozdanie z własnej działalności oraz z działalności poradni, za którą odpowiada.
Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia każdego roku. Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia. Sprawozdania składa się według wzoru przygotowanego przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej.   

Wzór sprawozdania