wdr@diecezja.elk.pl  876216815

Szybki kontakt

Telefon:
876216815

E-mail:
wdr@diecezja.elk.pl

Więcej informacji

Adres siedziby

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Diecezji Ełckiej

Plac Katedralny 1
19-300 Ełk

Więcej informacji

Godziny pracy

poniedziałek, środa i piątek
9.00 – 13.00

wtorek i czwartek
9.00 – 13.00
14.00 – 16.00

Więcej informacji

W parafialnych poradniach rodzinnych funkcję Doradcy Życia Rodzinnego pełnią osoby działające na podstawie misji kanonicznej nadanej przez biskupa ełckiego.


  1. Łucja Sierzputowska - par. pw. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej – Dekanat Biała Piska - św. Antoniego Padewskiego
  2. Wioletta Łukaszewicz - par. pw. MB Częstochowskiej w Grabniku -  Dekanat Ełk –
   św. Rodziny
  3. Zuzanna Hołubowicz - par. pw. Chrystusa Sługi w Ełku - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  4. Franciszek Hołubowicz - par. pw. Chrystusa Sługi w Ełku - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  5. Urszula Czapczyk - par. pw. Chrystusa Sługi w Ełku - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  6. Monika Gredel - par. pw. Chrystusa Sługi w Ełku - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  7. Anna Roszkowska - par. pw. Chrystusa Sługi w Ełku - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  8. Cezary Mikiewicz - par. pw. Chrystusa Sługi w Ełku - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  9. Sylwia Mikiewicz - par. pw. Chrystusa Sługi w Ełku - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  10. Joanna Kowalewska - par. pw. NMP Królowej Apostołów - Dekanat Ełk - Miłosierdzia Bożego
  11. Teresa Kosak – par. pw. św. Rafała Kalinowskiego - Dekanat Ełk - MB Fatimskiej
  12. Emilia Strzyżewska Worotyńska – par. pw. św. Rafała Kalinowskiego - Dekanat Ełk -
   Matki Bożej  Fatimskiej
  13. Jan Zaborowski – par. pw. św. Rafała Kalinowskiego - Dekanat Ełk - Matki Bożej  Fatimskiej
  14. Joanna Jaczyńska – par. pw. św. Rafała Kalinowskiego - Dekanat Ełk - Matki Bożej  Fatimskiej
  15. Piotr Szyszko – par. pw. św. Rafała Kalinowskiego - Dekanat Ełk - Matki Bożej  Fatimskiej
  16. Małgorzata Gredel  –  par. pw. Ducha Świętego w Ełku - Dekanat Ełk - Matki Bożej  Fatimskiej
  17. Magdalena Lubartowicz - par. pw. św. Jana Pawła II - Dekanat  Ełk - Matki Bożej  Fatimskiej
  18. Krystyna Piotrowska - par. pw. św. Kazimierza w Giżycku - Dekanat Giżycko -
   św. Krzysztofa
  19. Bożena Jeglińska - par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku - Dekanat Olecko - 
   św. Jana
  20. Elżbieta Radzewicz - par. pw.  NMP Królowej Polski - Dekanat Olecko - Niepokalanego Poczęcia NMP 
  21. Ewa Skowrońska - par. pw.  NMP Królowej Polski - Dekanat Olecko - Niepokalanego Poczęcia NMP 
  22. Joanna Zawalich - par. pw. Matki Miłosierdzia OStrobramskiej w Piszu - Dekanat Pisz -
   św. Huberta
  23. Halina Śleszyńska  - par. pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie - Dekanat Rajgród - 
   NMP Matki Kościoła 
  24. Magdalena Gryczan - par. pw. św. Wojciecha w Rydzewie - Dekanat Rajgród - 
   NMP Matki Kościoła 
  25. Edyta Małkińska - par. pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach - dekanat Sejny -
   św. Kazimierza Królewicza 
  26. Krzysztof Małkiński  - par. pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach - dekanat Sejny -
   św. Kazimierza Królewicza 
  27. Marian Szejda - par. pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Dekanat Suwałki  -
   św. Benedykta i Romualda 
  28. Grażyna Szejda - par. pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Dekanat Suwałki  -
   św. Benedykta i Romualda 
  29. Anna Bogumiła Kuryło - par. pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Dekanat Suwałki 
   - św. Benedykta i Romualda 
  30. Urszula Poświatowska Derda - par. pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Dekanat Suwałki 
   - św. Benedykta i Romualda 
  31. Joanna Piaścik - par. pw. św. ap. Piotra i Pawła w Suwałkach - Dekanat Suwałki
   - Ducha Świętego
  32. Rafał Piaścik - par. pw. św. ap. Piotra i Pawła w Suwałkach - Dekanat Suwałki
   - Ducha Świętego
  33. Joanna Nowak - par. pw. św. ap. Piotra i Pawła w Suwałkach - Dekanat Suwałki
   - Ducha Świętego
  34. Mariusz Nowak - par. pw. św. ap. Piotra i Pawła w Suwałkach - Dekanat Suwałki
   - Ducha Świętego
  35. Marzanna Konopko - par. pw.  Matki Bożej Królowej Męczenników w Suwałkach - Dekanat Suwałki - Ducha Świętego
  36. Małgorzata Słabińska -  par. pw.  św. Aleksandra w Suwałkach - Dekanat Suwałki - Ducha Świętego - św. Benedykta i Romualda 
  37. Michał Czekała – par. pw. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach – Dekanat Suwałki - św. Benedykta i Romualda
  38. Monika Czekała - par. pw. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach – Dekanat Suwałki – św. Benedykta i Romualda 
  39. Bożena Ołdak - par. pw. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach - – Dekanat Suwałki – św. Benedykta i Romualda 
  40. Jolanta Agnieszka Opaluch - par. pw.  św. Tomasza Apostoła w Ełku  - Dekanat Ełk –
   św. Rodziny
  41. Beata Czaplicka - par. pw.  św. Tomasza Apostoła w Ełku - Dekanat Ełk –
   św. Rodziny
  42. Tadeusz Błażewicz - par. pw. św. Leona Wielkiego w Gołdapi - Dekanat Gołdap - NMP Matki Kościoła 
  43. Elżbieta Puczyłowska - par. pw. Jana Chrzciciela w Augustowie - Dekanat Augustów - św. Bartłomieja 
  44. Antoni Puczyłowski - par. pw. Jana Chrzciciela w Augustowie - Dekanat Augustów - św. Bartłomieja 

Warunkiem odnowienia misji kanonicznej jest weryfikacja Doradcy, której dokonuje Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Każdy Doradca składa sprawozdanie z własnej działalności oraz z działalności poradni, za którą odpowiada. Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia każdego roku. Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia. Sprawozdania składa się według wzoru przygotowanego przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej. W swojej posłudze doradcy powinni kierować się katolicką wizją osoby, małżeństwa i rodziny.

Doradca Życia Rodzinnego, pracujący w Parafialnej Poradni Rodzinnej zobowiązany jest do:

 • współpracy z proboszczem parafii.
 • systematycznej obecności na swoich dyżurach w poradni.
 • prowadzenia spotkań w poradni życia rodzinnego, w ramach przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.
 • wspomagania małżeństw i rodzin poprzez: udzielanie pomocy w ramach poradni, prowadzenia prelekcji, konferencji, katechez dla małżonków i rodziców, organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń.
 • wspomagania proboszcza w organizowaniu uroczystości dla małżeństw i rodzin, takich jak: Dzień Świętości Życia, jubileusze małżeńskie, festyny dla rodzin, pielgrzymki, spotkania itp.
 • pomocy w przygotowywaniu materiałów dla duszpasterstwa rodzin.
 • systematycznego pogłębiania swojej wiedzy i duchowości przez udział w formacji i szkoleniach organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej oraz w innych formach dokształcania i formacji.
 • troski o estetyczny wygląd poradni.
 • troski o informację o funkcjonowaniu poradni na drzwiach, w gablocie, na stronie internetowej parafii, gazetce parafialnej.
 • zaopatrzenia poradni w stosowne materiały i pomoce (prasę, ulotki, książki, filmy).
 • prowadzenia zeszytów rozmów w poradni.
 • złożenia rocznego sprawozdania z funkcjonowania poradni przedstawionego, proboszczowi i w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.
 • poszukiwania osób, które mogłaby współpracować w poradni/ kandydatów na Doradców Życia Rodzinnego.

Doradca pracuje na podstawie misji kanonicznej. Otrzymuje ją na podstawie:

 • ukończenia studiów wyższych na kierunku nauki o rodzinie albo Studium Małżeństwa i Rodziny. Ponadto kandydat powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii i teologii małżeństwa i rodziny. Powinien odznaczać się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i współpracy z nimi, oraz posiadać pogłębioną formację religijną.
 • corocznego sprawozdania z pracy, potwierdzonego przez ks. Proboszcza miejsca pracy duszpasterskiej.
 • uczestnictwa w rekolekcjach/dniach skupienia/sesjach dla współpracowników Duszpasterstwa Rodzin.
 • obecności na spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Duszpasterstwo.
 • pogłębianiu znajomości metod NPR (udział w kursie NPR).

Doradca może być pozbawiony misji kanonicznej w przypadku:

 • niezgodności treści przekazywanych przez Doradcę Życia Rodzinnego z doktryną Kościoła.
 • na skutek zgorszenia publicznego wywołanego zachowaniem doradcy życia rodzinnego.
 • innego poważnego naruszenia prawa państwowego lub kościelnego.
 • braku obecności na sesjach, dniach skupienia prowadzonych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej.