Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Zapraszamy do uczestnictwa w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia 🙏
🔘Wydarzenie rozpocznie się 19 marca br. w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Zakończy się 25 marca w Dzień Świętości Życia, który przypada w Uroczystość Zwiastowania NMP. Codziennie będziemy odmawiać litanię do Świętej Rodziny, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie.
👉Zapraszamy do zapisania się na wydarzenie: https://zazyciem.pro-life.pl
Pragniemy się modlić:
🔹 Za rodziców i wychowawców – o przyjęcie każdego dziecka z miłością, o mądre naśladowanie Świętej Rodziny z Nazaretu: Maryi i Józefa oraz o gotowość szukania u Nich rady w trudnościach wychowawczych.
🔹 Za dzieci i młodzież – o dobre życiowe decyzje, wierność chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem.
🔹 Za matki i ojców spodziewających się narodzin dziecka – o przyjęcie go z miłością także wtedy, gdy z ludzkiego punktu widzenia pojawiło się nie w porę.
🔹 Za lekarzy i farmaceutów – o wierność zasadom etyki chrześcijańskiej, by swoją wiedzę i doświadczenie zawsze wykorzystywali dla służby życiu.
🔹 Za polityków, aby stanowione przez nich prawo stało na straży godności małżeństwa i rodziny oraz szanowało nienaruszalność i świętość ludzkiego życia.
🔹 O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się m.in. w realnej pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych.
🔹 Za dziennikarzy i ludzi mediów – o to, by dostępne im narzędzia wykorzystywali do odważnego głoszenia prawdy o życiu i godności człowieka.
👉Jak zamówić bezpłatne broszury na tydzień modlitw?
🔹wejdź na stronę https://zazyciem.pro-life.pl
🔹wpisz swoje dane
🔹wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy mogli przesłać Ci bezpłatne broszury o Tygodniu Modlitw
Broszurę z rozważaniami można również pobrać ze strony internetowej: https://bit.ly/3p64WWA
Każdego dnia Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia, począwszy od 19 marca br., na stronie internetowej stowarzyszenia i jego profilu na Facebooku będą się pojawiać kilkuminutowe filmiki z rozważaniami, modlitwą na każdy dzień i krótkim komentarzem.