Studium Małżeństwa i Rodziny

Trzeba pomóc w zrozumieniu, że sakrament to nie tylko jakiś moment, który potem staje się częścią przeszłości i wspomnień, ale wywiera on swój wpływ na całe życie małżeńskie w sposób trwały.
Papież Franciszek, „Amoris laetitia”

Studium Małżeństwa i Rodziny obejmuje 120 godzin dydaktycznych w soboty. Ukończenie studium uprawnia do pracy w katolickich poradniach rodzinnych, w zespołach interdyscyplinarnych przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

Program studium skierowany jest do osób pragnących swoją wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście etyki i teologii katolickiej oraz perspektywie współczesnych zmian kulturowych i społecznych, którym podlega człowiek, małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie.

Adresaci: kandydaci na doradców życia rodzinnego, duszpasterze rodzin, zainteresowane osoby, członkowie ruchów i stowarzyszeń.

Szczegółowe informacje o terminach i rekrutacji uzyskać można w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.

Skontaktuj się z nami!

Studium Małżeństw i Rodziny
Wydział Duszpasterstwa Rodzin – Ełk, plac Katedralny 1

Email: wdr@diecezja.elk.pl
Telefon: 87 6216815