Spotkania o życiu – zaproszenie

Spotkania o życiu – zaproszenie

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka od ponad 20 lat realizuje misję, którą jest pomoc charytatywna i edukacja pro-life. W ostatnim czasie ich działalność się bardziej intensywna. Pragę przekazać, że w każdą 2 środę miesiąca odbywają się webinary – spotkania o życiu.  Zachęcam do zapoznania się z tematyką spotkań, formą oraz możliwościami po. Bardzo polecam udział w spotkaniach. Proszę też o przekazanie tej informacji możliwe największej grupie osób.  Wiedza na temat aborcji jest niezbędna w prowadzonym  aktualnie dialogu dotyczącym ochrony życia.  Luty (środa 10.02, godz. 19.00) Dziecko i mama. Dwie ofiary aborcji
Marzec (środa 10.03, godz. 19.00) Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki
Kwiecień (środa 14.04, godz. 19.00) Edukacja seksualna – tak, ale jaka?
Maj (środa 12.05, godz. 19.00) Nawróceni aborcjoniści
Czerwiec (środa 9.06, godz. 19.00) Metody rozpoznawania płodności – czy warto?

’Podczas webinarów przekazujemy wiedzę w przystępnej formie, popartą naukowymi badaniami z całego świata. Spotkania są okazją do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o prawo do życia, rozwój dziecka w łonie matki, wolność, cele diagnostyki prenatalnej itp. W centrum naszego zainteresowania zawsze są oboje – dziecko i jego mama.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy narzeczonych, ale też nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkie osoby, którą chcą się nauczyć MRP – a naukę tę można rozpocząć w każdym wieku.

Spotkania prowadzi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor projektów edukacyjnych i sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Można też zamówić webinar dla konkretnej grupy: nauczycieli, katechetów i doradców życia rodzinnego. Mniejsze grupy łączymy z większymi, a te liczniejsze mogą liczyć na webinar w gronie swoich znajomych.

W celu ustalenia indywidualnego terminu prosimy o kontakt: webinary@pro-life.pl lub tel. 12 421 08 43.

Webinary odbywają się w każdą drugą środę miesiąca od stycznia do czerwca o godz. 19.00. Trwają około godziny, a następnie jest możliwość zadawania pytań.’