KURS NA NAUCZYCIELI ANGIELSKIEJ METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

KURS NA NAUCZYCIELI ANGIELSKIEJ METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału SPECJALISTYCZNYM II – STOPNIOWYM KURSIE NA NAUCZYCIELI ANGIELSKIEJ METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI (tzw. wielowskaźnikowa metoda podwójnego sprawdzenia).

Termin kursu I stopnia:

7.03.2020 – 10.2020

Termin kursu II stopnia:

11.2020-02.2021

Zajęcia odbywać się będą w soboty, w godzinach 9.00-16.00

Miejsce kursu: Ełcka Kuria Diecezjalna

Koszt udziału w kursie I stopnia: 150 zł od osoby (9 spotkań).

Koszt udziału w kursie II stopnia: 100 zł od osoby (3 spotkania)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu I stopnia jest uczestnictwo w minimum 7. spotkaniach.

Opłata za kurs obejmuje: materiały dydaktyczne (w tym zeszyty ćwiczeń tom I i II), egzamin I i II stopnia, a także napoje i poczęstunek.

Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia obiadu podczas kursu za dodatkową, każdorazową opłatą 15 zł.

UWAGA!!!

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego br. (piątek) na adres mailowy: wdr@diecezja.elk.pl

Kurs I i II stopnia kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu II stopnia uczestnicy otrzymują dyplom nauczyciela NPR, uprawniający do nauczania metody wielowskaźnikowej podwójnego sprawdzenia.

Tematyka poruszana podczas kursu:

 1. Anatomia układu płciowego męskiego i żeńskiego.
 • Regulacja hormonalna cyklu miesiączkowego.
 • Fazy cyklu miesiączkowego, wskaźniki płodności w cyklu.
 1. Historia metod naturalnego planowania rodziny.
 • Sytuacja z zakresu NPR na świecie i w Polsce.
 1. Przegląd Metod NPR – metody jednowskaźnikowe: termiczna ścisła, owulacji Billingsa, metody wielowskaźnikowe: termiczna poszerzona, objawowo-termiczne.
 2. Metoda angielska podwójnego sprawdzenia- reguły interpretacji objawów płodności. Cykle w wieku rozrodczym- reguły typowe.
 3. Zalety i trudności stosowania, efektywność metod rozpoznawania płodności. Interpretacja kart cykli typowych.
 4. Antykoncepcja. Interpretacja wskaźników płodności po odstawieniu tabletki antykoncepcyjnej.
 5. Najczęstsze zaburzenia cyklu miesiączkowego- profilaktyka i leczenie.
 • Niepłodność.
 • NaProTechnology.
 1. Opieka prekoncepcyjna.
 • Karmienie piersią. Metoda laktacyjnego braku miesiączki (LAM).
 • Interpretacja kart cykli po porodzie.
 1. Okres dojrzewania.
 • Przekwitanie- perimenopauza, andropauza.
 • Interpretacja kart cykli w premenopauzie.
 1. Choroby przenoszone droga płciową.
 • Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych.
 1. Technologie wspomagające MRP.
 2. Metodyka uczenia NPR, samoocena i dokształcanie się nauczycieli NPR.
 • Praca w poradni.
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji, pracy w poradni NPR