Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki
im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej

ul. Ks. Mariana Szczęsnego1 
19-300 Ełk 
tel. 0-87 4417035 mail: dsm.elk@caritas.pl

 Dom Samotnej Matki  im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej