Zatrzymaj pokaz slajdówRozpocznij pokaz slajdówOdświeżZamknij okno

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.047 seconds, 3.91 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 4.43 MB
Application afterDispatch: 0.245 seconds, 6.16 MB
Application afterRender: 0.249 seconds, 6.30 MB

Zużycie pamięci

6668128

Zapytań do bazy danych: 15

  1. SELECT *
      FROM wdr_session
      WHERE session_id = 'fcibc6mp2srpnqa2ajl6dbs221'
  2. DELETE
      FROM wdr_session
      WHERE ( time < '1560822036' )
  3. SELECT *
      FROM wdr_session
      WHERE session_id = 'fcibc6mp2srpnqa2ajl6dbs221'
  4. INSERT INTO `wdr_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
      VALUES ( 'fcibc6mp2srpnqa2ajl6dbs221','1560822936','','0','1','0' )
  5. SELECT *
      FROM wdr_components
      WHERE parent = 0
  6. SELECT folder AS type, element AS name, params
      FROM wdr_plugins
      WHERE published >= 1
      AND access <= 0
      ORDER BY ordering
  7. SELECT m.*, c.`option` AS component
      FROM wdr_menu AS m
      LEFT JOIN wdr_components AS c
      ON m.componentid = c.id
      WHERE m.published = 1
      ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
  8. SELECT template
      FROM wdr_templates_menu
      WHERE client_id = 0
      AND (menuid = 0 OR menuid = 18)
      ORDER BY menuid DESC
      LIMIT 0, 1
  9. SELECT a.*, c.accessuserid AS cataccessuserid, c.access AS cataccess, r.count AS count, r.average AS average, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
      FROM wdr_phocagallery AS a
      LEFT JOIN wdr_phocagallery_categories AS c
      ON c.id = a.catid
      LEFT JOIN wdr_phocagallery_img_votes_statistics AS r
      ON r.imgid = a.id
      WHERE a.id = 14
      AND a.PUBLISHED > 0
      AND a.APPROVED > 0
      ORDER BY a.ordering ASC
  10. SELECT a.id, filename AS filename, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
      FROM wdr_phocagallery AS a
      LEFT JOIN wdr_phocagallery_categories AS c
      ON c.id = a.catid
      WHERE a.catid = 4
      AND a.ordering > 3
      AND a.published = 1
      ORDER BY a.ordering ASC
  11. SELECT a.id, filename AS filename, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
      FROM wdr_phocagallery AS a
      LEFT JOIN wdr_phocagallery_categories AS c
      ON c.id = a.catid
      WHERE a.catid = 4
      AND a.ordering < 3
      AND a.published = 1
      ORDER BY a.ordering DESC
  12. SELECT a.filename, a.extl
      FROM wdr_phocagallery AS a
      WHERE a.catid=4
      AND a.published = 1
      AND a.approved = 1
      ORDER BY a.ordering
  13. UPDATE wdr_phocagallery
      SET hits = ( hits + 1 )
      WHERE id='14'
  14. SELECT vs.count AS count, vs.average AS average
      FROM wdr_phocagallery_img_votes_statistics AS vs
      WHERE vs.imgid = 14
      LIMIT 0, 1
  15. SELECT v.id AS id
      FROM wdr_phocagallery_img_votes AS v
      WHERE v.imgid = 14
      AND v.userid = 0
      LIMIT 0, 1

Zapytań w trybie zgodności: 0

    Wczytane pliki języka

    Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

    Żaden

    Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

    Żaden