Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży Założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem ?Equipes Notre Dame? ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać ?duchowością małżeńską?. Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu Polskiego. W ten sposób w 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje małżeństwa.
Liczne małżeństwa, które od tego czasu zaangażowały się w Domowy Kościół zostały pociągnięte przez cele takie jak:
-dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża:
?Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa? /KDK 48 /.
- pojęcie rodziny jako Kościoła domowego /ecclesioli/:
?Rodzina jako taka otrzymała od Boga posłannictwo, by stać się pierwsza żywotną komórką społeczeństwa. i wypełnia ona to posłannictwo, jeżeli przez wzajemną miłość swych członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga, okaże się niejako domowym sanktuarium Kościoła; jeżeli cała rodzina włączy się w kult liturgiczny; jeżeli wreszcie rodzina świadczyć będzie miłosierdzie i popierać sprawiedliwość oraz inne dobre uczynki, służące wszystkim braciom, znajdującym się w potrzebie? /DA 11/.
- pojęcie rodziny jako katechumenatu:
?Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez Chrystusa synami Bożymi, aby Lud Boży trwał przez wieki. W tym domowym niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu powinni być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary? /KK 11/.
- pojęcie rodziny jako wspólnoty, która służy wspólnocie lokalnej /parafii/ i czuje się za nią odpowiedzialna:
?W ten sposób rodzina ma się stać żywa komórką w organizmie Kościoła lokalnego /parafii/, który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego, który jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych zrzeszeniach wiernych? /KK 26/.

Poprawiony (środa, 10 października 2012 08:24)

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.046 seconds, 3.91 MB
Application afterRoute: 0.052 seconds, 4.42 MB
Application afterDispatch: 0.083 seconds, 6.34 MB
Application afterRender: 0.085 seconds, 6.44 MB

Zużycie pamięci

6817136

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = '9btiuh0096as1kiuakqqju5dd3'
 2. DELETE
    FROM wdr_session
    WHERE ( time < '1560821464' )
 3. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = '9btiuh0096as1kiuakqqju5dd3'
 4. INSERT INTO `wdr_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9btiuh0096as1kiuakqqju5dd3','1560822364','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM wdr_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM wdr_menu AS m
    LEFT JOIN wdr_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM wdr_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 2)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM wdr_content AS a
    LEFT JOIN wdr_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN wdr_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN wdr_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN wdr_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 129
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-18 01:46:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-18 01:46:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE wdr_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='129'
 11. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'
 13. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak