Stolica Apostolska jest zdecydowanie przeciwna uciekaniu się do konfliktu zbrojnego jako środka rozwiązywania sporów. Uznaje też, że w takich konfliktach cierpienia kobiet i dziewcząt są nieproporcjonalnie wielkie, gdyż to one szczególnie odczuwają niszczące skutki militarnych konfrontacji. Są także często bezpośrednim celem zastraszania i pozbawiania należnych im praw. Raporty wskazują, że przemoc wobec kobiet przyjmuje najbardziej brutalne i przerażające postaci, a liczba przypadków seksualnego niewolnictwa, gwałtów i handlu kobietami nieustannie rośnie.

Stanowisko takie zostało przedstawione przez watykańską delegację podczas otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej ochrony ludności cywilnej w czasie trwania konfliktów zbrojnych. Tym razem dyskusja poświęcona była głównie sytuacji kobiet i dziewcząt, zarówno w trakcie trwania działań wojennych, jak też po ich zakończeniu. Na sesji w Nowym Jorku głos Watykanu przedstawił radca przedstawicielstwa Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, ks. Janusz Urbańczyk.

„Przekonanie o świętości życia ludzkiego i związanej z tym godności osoby jest podstawową zasadą katolickiej nauki społecznej. Wszyscy: kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, z racji swej ludzkiej godności są wolni i równi. Przemoc we wszelkich jej przejawach jest obrazą ludzkiej godności” – wskazała watykańska delegacja. W tym kontekście podkreślono zaniepokojenie ciągłym brakiem szczególnej ochrony kobiet i dziewcząt, które padają ofiarą wyłącznie ze względu na wyznawaną przez nie religię. Jest to szczególnie niepokojące w tych regionach świata, gdzie dalsza obecność chrześcijanie jest poważnie zagrożona, a także tam, gdzie atakowane są wprost chrześcijańskie szkoły dla dziewcząt. Kościół katolicki przez swoje instytucje stara się zapewnić na całym świecie pomoc, opiekę i wsparcie tysiącom kobiet, ofiar przemocy seksualnej w trakcie trwania konfliktów zbrojnych. Watykański przedstawiciel podkreślił, że instytucje te, jak i pracujący w nich ludzie, poświęcają się tej posłudze każdego dnia, często płacąc za to bardzo wysoką cenę.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.058 seconds, 3.91 MB
Application afterRoute: 0.066 seconds, 4.40 MB
Application afterDispatch: 0.108 seconds, 6.34 MB
Application afterRender: 0.111 seconds, 6.43 MB

Zużycie pamięci

6810584

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'u92j3btfc8go03kl1rq31alka5'
 2. DELETE
    FROM wdr_session
    WHERE ( time < '1537636490' )
 3. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'u92j3btfc8go03kl1rq31alka5'
 4. INSERT INTO `wdr_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'u92j3btfc8go03kl1rq31alka5','1537637390','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM wdr_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM wdr_menu AS m
    LEFT JOIN wdr_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM wdr_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM wdr_content AS a
    LEFT JOIN wdr_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN wdr_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN wdr_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN wdr_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 555
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-09-22 17:29:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-09-22 17:29:50' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE wdr_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='555'
 11. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'
 13. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak