Stoimy nad przepaścią, musimy się zatrzymać. Jeśli zrobimy kolejny krok, nie będzie już odwrotu – w ten obrazowy sposób kard. Gerhard Müller opisuje sytuację małżeństwa i rodziny w zsekularyzowanym świecie zachodnim. Małżeństwo jako komplementarny związek kobiety i mężczyzny jest zagrożone i deprecjonowane. Jesteśmy świadkami swoistego samobójstwa ludzkości – powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary w wywiadzie dla tygodnika National Catholic Register.
Przeciwstawić się tej tendencji miało międzyreligijne kolokwium o komplementarności kobiety i mężczyzny w małżeństwie, które odbyło się na początku tygodnia w Watykanie. Zakończyło się ono wielkim sukcesem. Okazało się, że różne wyznania chrześcijańskie i 14 ogólnoświatowych religii potrafią dać zgodne świadectwo o podstawowych prawdach o małżeństwie. Choć różne są tradycje i wizje małżeństwa, to jednak wszyscy jesteśmy zgodni, co do samej jego natury – zapewnił kard. Müller.

Kard. Müller zaznaczył, że dziś jest wiele szumu wokół rodziny. Można by odnieść wrażenie, że mówi się o niej bardzo dużo. W rzeczywistości jednak cały ten zgiełk dotyczy spraw marginalnych, problematycznych czy wręcz wrogich rodzinie, jak dążenie do redefinicji małżeństwa. Mówi się też dużo o seksie albo o nieudanych relacjach, ale nie o tym, jak mężczyzna i kobieta nawzajem się potrzebują i uzupełniają. A tym właśnie jest zainteresowana zdecydowana większość ludzi. Chce wiedzieć, co zrobić by małżeństwo było lepsze i silniejsze. Watykański hierarcha podkreśla, że milcząca większość nie pojmuje tego, co się dzieje, albo została wyciszona oskarżeniami o dyskryminację, które stosuje się względem tych, którzy bronią tradycyjnej rodziny. My jednak nie możemy zgodzić się na to, że małżeństwo traktuje się jako wytwór kultury czy społeczeństwa. Nie, jest to prawdziwy fundament ludzkości – podkreślił szef Kongregacji Nauki Wiary.

Kard. Gerhard Müller wyraził też nadzieję, że zakończone w ubiegłą środę kolokwium będzie mieć pozytywny wpływ na synodalną dyskusję o rodzinie. Zauważył, że poziom wystąpień na kolokwium był bardzo wysoki. Wszystkim towarzyszyło silne poczucie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, obowiązek przekazania im tego, co sami otrzymaliśmy.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.069 seconds, 3.91 MB
Application afterRoute: 0.078 seconds, 4.40 MB
Application afterDispatch: 0.127 seconds, 6.34 MB
Application afterRender: 0.131 seconds, 6.44 MB

Zużycie pamięci

6811544

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'epaiba3r0db0l7t5nm2bjt7na0'
 2. DELETE
    FROM wdr_session
    WHERE ( time < '1561029856' )
 3. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'epaiba3r0db0l7t5nm2bjt7na0'
 4. INSERT INTO `wdr_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'epaiba3r0db0l7t5nm2bjt7na0','1561030756','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM wdr_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM wdr_menu AS m
    LEFT JOIN wdr_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM wdr_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM wdr_content AS a
    LEFT JOIN wdr_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN wdr_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN wdr_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN wdr_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 541
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-20 11:39:16' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-20 11:39:16' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE wdr_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='541'
 11. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'
 13. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak