W Watykanie trwa od 17 do 19 listopada kolokwium międzyreligijne o rodzinie pt. „Komplementarność mężczyzny i kobiety”. Uczestniczy w nim 400 ekspertów z całego świata, należących do 14 różnych wyznań religijnych. Spotkanie to było przygotowywane od dawna z zaangażowaniem czterech dykasterii Kurii Rzymskiej – powiedział Radiu Watykańskiemu jego pomysłodawca, prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller. Prócz dykasterii kierowanej przez niego wzięły w tym udział Papieskie Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, ds. Popierania Jedności Chrześcijan i ds. Rodziny. „Małżeństwo nie jest tylko tematem teologii katolickiej, a więc naszego Kościoła, ale należy do porządku stworzenia – powiedział Radiu Watykańskiemu kar. Müller. – Dla wszystkich wielkich religii świata relacja między mężczyzną a kobietą w małżeństwie to temat zasadniczy. Bez rodziny, bez dzieci nie ma przyszłości, nie ma nadziei. Bez miłości ojca i matki do dzieci nie ma właściwej ewolucji tożsamości osoby ani relacji jednostki ze społeczeństwem. Ludzkiej godności nie gwarantują tylko instytucje publiczne, ale zaczyna się ona doświadczaniem, że jest się kochanym przez własnych rodziców, że rośnie się razem z rodzeństwem, dziadkami i innymi krewnymi. Wczoraj na otwarciu obrad Ojciec Święty powiedział bardzo wyraźnie, że pojęcie rodziny, małżeństwa nie jest koncepcją kulturową, która narodziła się z jakąś określoną kulturą, a zatem ma z czasem zaniknąć. Przeciwnie, stanowi wymiar podstawowy, elementarny, który należy do naszej ludzkiej natury. Nie możemy dać się zdezorientować i przestraszyć dzisiejszym ideologiom. Mamy najlepsze argumenty po naszej stronie: oczywiste jest, że bez rodziny, która opiera się na małżeństwie, na miłości między mężczyzną i kobietą, nie ma rozwoju ludzkości”.Tekst pochodzi ze strony Radia Watykańskiego
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.044 seconds, 3.91 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 4.40 MB
Application afterDispatch: 0.082 seconds, 6.33 MB
Application afterRender: 0.084 seconds, 6.43 MB

Zużycie pamięci

6805960

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'dtork9j34os6rgjiipn1q8ngk0'
 2. DELETE
    FROM wdr_session
    WHERE ( time < '1561027329' )
 3. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'dtork9j34os6rgjiipn1q8ngk0'
 4. INSERT INTO `wdr_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'dtork9j34os6rgjiipn1q8ngk0','1561028229','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM wdr_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM wdr_menu AS m
    LEFT JOIN wdr_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM wdr_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM wdr_content AS a
    LEFT JOIN wdr_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN wdr_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN wdr_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN wdr_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 537
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-20 10:57:09' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-20 10:57:09' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE wdr_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='537'
 11. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'
 13. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak