Co powoduje cierpienia ludzi: Kościół czy to, jak oni żyją? Czego chcemy? Żeby Kościół dostosował się do obyczajów? Czy żeby wypełnił swą misję wśród ludzi? - pytał 12 listopada kard. André Vingt-Trois podczas konferencji w Instytucie Katolickim w Paryżu podsumowującej III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. duszpasterstwa rodzin. Arcybiskup stolicy Francji był jednym z trzech przewodniczących obrad październikowego zgromadzenia.

Jego zdaniem charakteryzowało się ono potrójną nowością. Było pierwszym za pontyfikatu papieża Franciszka i dlatego „bardzo oczekiwanym”. Przed Synodem odbyła się „powszechna konsultacja”, która uwrażliwiła wspólnoty chrześcijańskie na problematykę rodziny. Ponadto po raz pierwszy ta sama tematyka będzie omawiana podczas dwóch kolejnych zgromadzeń Synodu, z roczną przerwą, co sprzyja przedłużonej refleksji.

Francuski kardynał wskazał na rozziew między „Synodem medialnym” i tym, jak rzeczywiście przebiegały obrady. Nie były one konfrontacją, lecz przestrzenią swobodnych wypowiedzi, czego chciał sam papież. Pragnął on bowiem, by Synod stał się okazją do wcielenia w życie „bardziej czynnej kolegialności”, by każdy mógł się wypowiedzieć i być wysłuchanym. Wolność słowa i wspólnotę gwarantowała „słuchająca obecność” Franciszka, który zabrał głos tylko otwierając i zamykając obrady.

Dzięki tej wolności słowa usłyszano głos biskupów afrykańskich - wskazał metropolita Paryża, który dotychczas dostrzegał u nich „niepokojącą nieśmiałość”. Tym razem wyrazili oni swe zdanie „z wielką wolnością i jasnością”, krytykując szantaż organizacji międzynarodowych, które w zamian za pomoc chciałyby od państw afrykańskich przyjęcia obcych im norm etycznych i sposobu życia. Wystąpienia te ukazały, że Kościół w Afryce zauważa „ryzyko etycznego kolonializmu”.

Dyskusje podczas obrad Synodu koncentrowały się - według kard. Vingt-Trois - wokół trzech wzajemnie zazębiających się zagadnień: życia chrześcijańskiego, moralności chrześcijańskiej i obyczajów kulturowych. W ich tle znajdowało się „pytanie, które nie zostało postawione: czy Kościół powinien być gwarantem moralności?”. - Czego chcemy? Żeby Kościół dostosował się do obyczajów? Czy żeby wypełnił swą misję wśród ludzi? - pytał hierarcha.

Zastanawiał się, gdzie tkwi problem: czy jest nim Kościół, czy raczej rzeczywistość ludzkiego życia? Co powoduje cierpienia ludzi: Kościół czy to, jak oni żyją? Z odpowiedzi na te pytania wynika definicja misji Kościoła. - Kiedy papież mówi, że Kościół powinien być szpitalem polowym, oznacza to, że uważa on, iż to nie Kościół rani ludzi - tłumaczył arcybiskup Paryża. Odwołując się do papieskiego przemówienia na zakończenie obrad podkreślił, że nie możemy jedynie smarować ran maścią, lecząc objawy, ale nie przeciwdziałając korzeniom zła, które są w realnym życiu ludzi.

Chcąc dać im nadzieję, trzeba ich wzywać, by zaczęli inaczej żyć. Dlatego Kościół nie może „zamykać oczu ani ust”, lecz musi mówić ludziom, że jeśli chcą mieć udane życie, powinni czerpać z „fundamentalnego zasobu”, jakim jest wiara w Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jednak „wiemy, że spotkanie Boga z ludzkością jest historią pełną konfliktów”, składającą się ze zdrad, idolatrii, odrodzenia, miłosierdzia; że „jesteśmy zranioną ludzkością, która potrzebuje pomocy i towarzyszenia”. Misją Kościoła jest zatem głoszenie dobrej nowiny i miłosierdzia Bożego oraz towarzyszenie ludziom, aby mogli tę dobrą nowinę przyjąć w „głębi serca” aż po „zmianę życia” - zaznaczył kard. Vingt-Trois.

za: ekai.pl

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.047 seconds, 3.91 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 4.40 MB
Application afterDispatch: 0.086 seconds, 6.34 MB
Application afterRender: 0.088 seconds, 6.44 MB

Zużycie pamięci

6821336

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'dqasf3nk85uned6229qc19fj62'
 2. DELETE
    FROM wdr_session
    WHERE ( time < '1561028149' )
 3. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'dqasf3nk85uned6229qc19fj62'
 4. INSERT INTO `wdr_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'dqasf3nk85uned6229qc19fj62','1561029049','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM wdr_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM wdr_menu AS m
    LEFT JOIN wdr_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM wdr_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM wdr_content AS a
    LEFT JOIN wdr_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN wdr_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN wdr_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN wdr_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 531
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-20 11:10:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-20 11:10:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE wdr_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='531'
 11. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'
 13. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak