29 grudnia w Ełku  ul. Sikorskiego 5A,  w lokalu 113  ksiądz  Paweł Tober ? Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej wraz z księdzem prałatem Jerzym Owsianką proboszczem Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku na prośbę prezesa  Stowarzyszenia Zacheusz pana Macieja Karpuka uroczyście dokonali otwarcia i poświęcenia Biura Stowarzyszenia Zacheusz, które od 2004 na terenie Powiatu Ełckiego realizuje projekty: promujące zdolne dzieci i młodzież, dziedzictwo narodowe naszego regionu oraz wspieranie rodzin.
     Od 01.12.2010r. do 30.04.2012r stowarzyszenie w gminach Ełk, Kalinowo i Prostki  realizuje unijny projekt ?Akademia Rodziny?- model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich w ramach konkursu Promocja Integracji Społecznej. Działanie w ramach tego projektu będzie obejmowało przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013. Koordynatorem projektu jest Helena Czaban- Kubryń. Stowarzyszenie zatrudni 22 osoby na okres 15 miesięcy trwania projektu i obejmie opieką 45 rodzin wymienionych gmin.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.053 seconds, 3.91 MB
Application afterRoute: 0.059 seconds, 4.40 MB
Application afterDispatch: 0.092 seconds, 6.33 MB
Application afterRender: 0.095 seconds, 6.43 MB

Zużycie pamięci

6803784

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'a5092mmcsdf3e98j93bj93e2v3'
 2. DELETE
    FROM wdr_session
    WHERE ( time < '1560817364' )
 3. SELECT *
    FROM wdr_session
    WHERE session_id = 'a5092mmcsdf3e98j93bj93e2v3'
 4. INSERT INTO `wdr_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'a5092mmcsdf3e98j93bj93e2v3','1560818264','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM wdr_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM wdr_menu AS m
    LEFT JOIN wdr_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM wdr_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM wdr_content AS a
    LEFT JOIN wdr_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN wdr_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN wdr_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN wdr_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 65
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-18 00:37:44' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-18 00:37:44' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE wdr_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='65'
 11. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'
 13. SELECT id
    FROM wdr_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM wdr_components
    WHERE id = '125'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak